Wat leuk dat je mijn pakketje hebt ontvangen en je geïnteresseerd bent in meer informatie over Psychologie in het Onderwijs. Ik hoop dat de weetjes je inspireren om meer psychologie toe te passen binnen het onderwijs! Ik ben Dominique Warmerdam en oprichter van Psychologie in het Onderwijs. Op deze site leg ik je graag meer uit over wat ik doe en waarom. 

Ondanks dat het onderwijs al steeds afwisselender wordt ingericht, ontbreekt psychologie nog. Met Psychologie in het Onderwijs verzorg ik modules psychologie op middelbare scholen om het mentale welzijn en bewustzijn van leerlingen te vergroten. 

Gun jouw leerlingen daarom basiskennis psychologie, zodat ze grip krijgen op hun gedachten, gevoelens en gedrag.  

Herken jij… 

 • Dat leerlingen steeds meer te maken hebben met stressklachten. 
 • Dat erbij sommige leerlingen meer inzit, dan ze laten zien, omdat ze zichzelf beperken door hun eigen overtuigingen.
 • Dat leerlingen zich constant vergelijken met andere leerlingen, zo ook op social media.
 • Dat we eigenlijk binnen het onderwijs weinig leren over gedachten, gedrag en gevoelens.
 • Dat je wel gelooft dat kennis over psychologie waardevol zou zijn, maar dat je het lastig vindt om hier structureel tijd voor te maken binnen het onderwijs. Of dat je misschien niet goed weet hoe?

Zou het niet heel mooi zijn als…  

 • Leerlingen de mogelijkheid kregen om meer te leren over hun gedachten, gevoelens en gedrag.  
 • Leerlingen tools krijgen om zich staande te houden in de (prestatie)maatschappij
 • Leerlingen leren om milder te zijn ten opzichte van zichzelf en van anderen. 
 • Leerlingen meegeven welke psychologische effecten invloed hebben op ons gedrag.
 • Psychologie een plek krijgt binnen jouw school? 
"Ik geef een 10, omdat ik het leuk vond. Er waren belangrijke onderwerpen, die echt invloed hebben op mijn leven en waar ik echt iets aan had. "
Leerling Havo de Hof (4havo)
Over de module Positieve Psychologie

Psychologiemodules als keuzevak bij jou op school

Psychologie is zoals jullie weten op dit moment geen officieel vak. Om die reden heb ik losse modules ontwikkeld, die je flexibel kunt inzetten binnen de ruimte van jouw school. Op dit moment bied ik drie modules aan: Positieve Psychologie, Sociale Psychologie en Motivatie.

Na het volgen van de module positieve psychologie…

 • Weten leerlingen welke factoren invloed hebben op je geluk.
 • Begrijpen leerlingen dat tegenslagen ook bij het leven horen.
 • Weten leerlingen dat gedachten geen waarheden zijn en hoe je ze kunt beínvloeden.
 • Hebben leerlingen tools om de inzichten toe te passen in hun eigen leven. 

Na volgen van de module sociale psychologie…

 • Zijn leerlingen zich bewust van veel voorkomende denkfouten, waardoor ze hun overtuigingen ter discussie stellen.
 • Begrijpen leerlingen hoe vooroordelen en groepsgedrag ontstaan en hoe je jezelf er tegen wapent.
 • Begrijpen leerlingen welke invloed onze omgeving heeft op ons gedrag en onze identiteit.
 • Hebben leerlingen meer compassie voor zichzelf en de ander!

Na het volgen van de module motivatie…

 • Begrijpen leerlingen hoe het komt dat we ergens wel of niet gemotiveerd voor zijn. 
 • Ervaren leerlingen meer succes tijdens het leren.
 • Hebben leerlingen tools om zich beter te focussen tijdens het leren.
 • Hebben leerlingen inzicht in hun gedachten tijdens het leren en hoe ze die  om kunnen buigen naar positieve gedachten.
 • Hebben leerlingen meer plezier in hun leerproces. 

Over mij

Ik ben Dominique Warmerdam en oprichter van Psychologie in het Onderwijs. In 2015 mijn master Psychologie behaald. Tijdens mijn studie vroeg ik me af waarom je belangrijke thema’s als identiteit, zelfbeeld, sociale overtuigingen, geluk, groepsgedrag alleen aan studenten psychologie leert en niet aan iedereen. Vanuit de interesse voor mijn eigen gedachten, gedrag en dat van de wereld om me heen ben ik psychologie gaan studeren. De antwoorden die ik hier heb gevonden wil ik graag meegeven aan jongeren en docenten. Vandaar dat ik in 2019 gestart ben met Psychologie in het Onderwijs. 

Psychologie in het Onderwijs is een groot avontuur. Ik vind het heerlijk om mijn passie voor onderwijs, psychologie en ondernemen te combineren en scholen daarmee te kunnen helpen!  Ik zou het daarom ook heel tof vinden om samen te onderzoeken of psychologie ook een plek kan krijgen bij jou op school, omdat ik weet hoeveel leerlingen daar aan zullen hebben!

 

Best wel confronterend hoe je over dingen denkt, maar wel heel interessant.
Leerling Spinoza Lyceum (4vwo)
Over de module Sociale Psychologie

 Ben je enthousiast over het idee om psychologie toe te voegen aan jouw onderwijs? Ik denk heel graag met je mee welke modules zouden passen en op welke manier dit binnen jouw school zou kunnen. Als je hier je e-mailadres invult en aangeeft wanneer ik je het beste kan bereiken dan neem ik binnen 24 uur contact op. 

  Veelgestelde vragen

  Hoe zijn de modules tot stand gekomen?
  De thema’s zijn totstandgekomen door vanuit mijn studieboeken psychologie te kijken naar de meest relevante thema’s en vanuit daar gesprekken te voeren met docenten, psychologen en leerlingen.  

  Hoe zijn de modules ingericht? 
  De leidraad van de psychologie modules is wetenschappelijke kennis over psychologie die toepasbaar is binnen de belevingswereld van de leerling. Kennis en vaardigheden waar leerlingen iets mee kunnen. Elke module bevat een presentatie met uitleg en actuele video’s rondom psychologische thema’s. Daarbij werken leerlingen in een werkboek, maar dat is voor gericht op het toepassen van de kennis in de eigen leefwereld. Daarnaast worden er ook ervaringsoefeningen gedaan, zodat leerlingen bijvoorbeeld kunnen ervaren wat de invloed van gedachten is op hun eigen gedrag.

  Voor welke leerlingen is het geschikt?
  De modules zijn geschikt voor alle leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. In de module is wel onderscheid gemaakt tussen de onderbouw en bovenbouw. De meeste ervaring hebben we tot nu toe met havo- en vwo leerlingen. 

  Waar past het binnen ons onderwijs?
  Psychologie is nog geen onderdeel van het curriculum. Om die reden zijn de modules zo ingericht dat ze makkelijk aan te passen zijn binnen de ruimte die er binnen de school is. Zo kunnen de modules gegeven worden tijdens daltonuren, talenturen of werkcolleges, maar ook als extra masterclass of keuzemodule. Ook zijn er scholen die ervoor kiezen om de modules juist binnen filosofie, burgerschap of maatschappijleer te plaatsen. Afhankelijk van de ruimte die jullie als school hebben, maak ik het programma op maat. 

  Door wie worden de modules gegeven? 
  De modules worden verzorgd door psychologen. De psychologen worden door Psychologie in het Onderwijs getraind op hun didactische en pedagogische vaardigheden. 

  Dominique-4000x6000--11
  Ik weet niet wat jullie doen, maar het lijkt net magie! Leerlingen zitten zo anders in de klas.
  Docent Vituscollege
  Over de module motivatie en leren-leren