fbpx

Module POSITIEVE PSYCHOLOGIE

Na het volgen van deze module…

  • Hebben leerlingen tools om de inzichten toe te passen in hun eigen leven.
  • Weten leerlingen welke factoren invloed hebben op je geluk.
  • Begrijpen leerlingen dat tegenslagen ook bij het leven horen.
  • Weten leerlingen dat gedachten geen waarheden zijn en hoe je ze kunt beínvloeden.
Het is leuk om na te denken over geluk en wat het voor jou betekent en ik ben erachter gekomen dat niet alles wat je over jezelf denkt bijvoorbeeld waar is.
Leerling 5 VWO
Spinoza Lyceum

Veelgestelde vragen over de module

Hoe zijn de modules tot stand gekomen?
De thema’s zijn totstandgekomen door vanuit mijn studieboeken psychologie te kijken naar de meest relevante thema’s en vanuit daar gesprekken te voeren met docenten, psychologen en leerlingen.

Hoe zijn de modules ingericht?
De leidraad van de psychologie modules is wetenschappelijke kennis over psychologie die toepasbaar is binnen de belevingswereld van de leerling. Kennis en vaardigheden waar leerlingen iets mee kunnen. Elke module bevat een presentatie met uitleg en actuele video’s rondom psychologische thema’s. Daarbij werken leerlingen in een werkboek, maar dat is voor gericht op het toepassen van de kennis in de eigen leefwereld. Daarnaast worden er ook ervaringsoefeningen gedaan, zodat leerlingen bijvoorbeeld kunnen ervaren wat de invloed van gedachten is op hun eigen gedrag.

Uit hoeveel lesuur bestaat de module?
Elke module heeft 15 lesuur aan materiaal en worden vaak ingezet gedurende een blokuur van 7  a 8 weken.

Voor welke leerlingen zijn de modules geschikt?
De modules zijn geschikt voor alle leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. In de module is wel onderscheid gemaakt tussen de onderbouw en bovenbouw. De meeste ervaring hebben we tot nu toe met havo- en vwo leerlingen.

Waar past het binnen het onderwijs?
Psychologie is nog geen onderdeel van het curriculum. Om die reden zijn de modules zo ingericht dat ze makkelijk aan te passen zijn binnen de ruimte die er binnen de school is. Zo kunnen de modules gegeven worden tijdens daltonuren, talenturen of werkcolleges, maar ook als extra masterclass of keuzemodule. Ook zijn er scholen die ervoor kiezen om de modules juist binnen filosofie, burgerschap of maatschappijleer te plaatsen. Afhankelijk van de ruimte die jullie als school hebben, maak ik het programma op maat.

Door wie worden de modules gegeven?
De modules worden verzorgd door psychologen. De psychologen worden door Psychologie in het Onderwijs getraind op hun didactische en pedagogische vaardigheden.

Wat is de investering?
Een module kost 1500 euro per klas. Voor dit bedrag wordt de module volledig verzorgd door een enthousiaste psycholoog. Daarbij wordt de module op maat gemaakt en krijgt elke leerling een persoonlijk werkboek. Het is enkel exclusief reiskosten van de psycholoog-docent.

Psychologie bij jou op school?

Klinkt dit interessant? Neem contact op via de website of mail naar dominique@psychologieinhetonderwijs.nl. Ik denk graag met je mee over de mogelijkheden binnen jouw school. 

Contact