KEUZEMODULES PSYCHOLOGIE

Door middel van keuzemodules psychologie willen we leerlingen de mogelijkheid geven om toegang te krijgen tot basiskennis psychologie. In deze modules leren leerlingen over de invloed die zij zelf hebben op hun overtuigingen, gedachten en gedrag, maar ook over de invloed die hun omgeving hierop heeft. 

Het doel: meer bewustzijn over gedachten, gevoelens en gedrag, zodat leerlingen kritischer en milder worden. Zowel ten opzichte van zichzelf als van anderen. Als je begrijpt wat er allemaal invloed heeft op iemands gedrag, kun je zowel anderen als jezelf beter begrijpen. Hierdoor kun je authentiekere keuzes maken en met meer mildheid kijken naar jezelf en de mensen om je heen.

Module SOCIALE PSYCHOLOGIE

Na het volgen van deze module:

  • zijn leerlingen zich bewust van veelvoorkomende denkfouten, waardoor ze hun overtuigingen ter discussie stellen;

  • begrijpen leerlingen hoe vooroordelen en groepsgedrag ontstaan en hoe je jezelf ertegen wapent;

  • begrijpen leerlingen welke invloed onze omgeving heeft op ons gedrag en onze identiteit;

  • hebben leerlingen meer compassie voor zichzelf en de ander!

"Het is leuk om na te denken over geluk en wat het voor jou betekent. Ik ben erachter gekomen dat niet alles wat je over jezelf denkt bijvoorbeeld waar is."
Leerling 3 havo
Haarlemmermeerlyceum

Module MENTAAL WELZIJN

Na het volgen van deze module:

  • weten leerlingen welke factoren invloed hebben op je geluk;
  • begrijpen leerlingen dat tegenslagen bij het leven horen;
  • weten leerlingen dat gedachten geen waarheden zijn en hoe je ze kunt beïnvloeden;

     

  • hebben leerlingen tools om de inzichten toe te passen in hun eigen leven.
"Soms best wel confronterend om te merken hoe je over dingen denkt, maar wel heel interessant."
Leerling 5VWO
College Hageveld.

Veelgestelde vragen over de modules

Hoe zijn de modules ingericht?

De leidraad van de psychologiemodules is wetenschappelijke kennis over psychologie die toepasbaar is binnen de belevingswereld van de leerling. Kennis en vaardigheden waar leerlingen iets mee kunnen. Elke module bevat een presentatie met uitleg en actuele video’s rondom psychologische thema’s. Daarbij werken leerlingen in een werkboek, gericht op het toepassen van de kennis binnen hun eigen leefwereld. 

Uit hoeveel lesuur bestaat de module?
Elke module heeft maximaal 15 uur aan lesmateriaal en kan ingezet worden binnen de ruimte die jij als school hebt. De meeste scholen kiezen voor een blokuur gedurende 7 weken. 

Voor welke leerlingen zijn de modules geschikt?
De modules zijn geschikt voor alle leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. In de module is wel onderscheid gemaakt tussen de onderbouw en bovenbouw. De meeste ervaring hebben we tot nu toe met havo- en vwo-leerlingen.

Waar past het binnen het onderwijs?
Psychologie is nog geen onderdeel van het curriculum. Om die reden zijn de modules zo ingericht dat ze makkelijk aan te passen zijn binnen de ruimte die er binnen de school is. Zo kunnen de modules gegeven worden tijdens daltonuren, talenturen of werkcolleges, maar ook als extra masterclass of keuzemodule. Ook zijn er scholen die ervoor kiezen om de modules juist binnen filosofie, burgerschap of maatschappijleer te plaatsen. Afhankelijk van de ruimte die jullie als school hebben, maken we het programma op maat. Mocht je het lastig vinden om te bepalen waar deze module zou passen binnen jouw onderwijs, neem dan vooral even contact op. We denken graag met je mee. 

Door wie worden de modules gegeven?
De modules worden verzorgd door trainers met een achtergrond in psychologie. Onze trainers hebben hier minimaal een bachelor in. De psychologen worden door Psychologie in het Onderwijs getraind op hun didactische en pedagogische vaardigheden.

Wat is de investering?
Een lesuur kost €250,- euro en een blokuur €325,- euro. Voor dit bedrag wordt de module volledig verzorgd door een enthousiaste psycholoog. Daarbij wordt de module op maat gemaakt en krijgt elke leerling een persoonlijk werkboek

Contact