KEUZEMODULES PSYCHOLOGIE

Door middel van keuzemodules psychologie willen we leerlingen en studenten de mogelijkheid geven om toegang te krijgen tot basiskennis psychologie. In deze modules leren ze over de invloed die zij zelf hebben op hun overtuigingen, gedachten en gedrag, maar ook over de invloed die hun omgeving hierop heeft. 

Het doel: meer bewustzijn creëren over gedachten, gevoelens en gedrag, zodat leerlingen en studenten kritischer en milder worden. Zowel ten opzichte van zichzelf als naar anderen. Als je begrijpt hoe gedrag wordt beïnvloed, kun je je eigen gedrag en dat van anderen beter begrijpen. Hierdoor kun je authentiekere keuzes maken en met meer mildheid kijken naar jezelf en de mensen om je heen.

Module SOCIALE PSYCHOLOGIE

Na het volgen van deze module:

  • zijn leerlingen/studenten zich bewust van veelvoorkomende denkfouten, waardoor ze hun overtuigingen ter discussie stellen;

  • begrijpen leerlingen/studenten hoe vooroordelen en groepsgedrag ontstaan en waarom het zo belangrijk is om zich hier bewust van te zijn;

  • begrijpen leerlingen/studenten welke invloed onze omgeving heeft op ons gedrag en onze identiteit;

  • hebben leerlingen/studenten meer compassie voor zichzelf en de ander.

"Het is leuk om na te denken over geluk en wat het voor jou betekent. Ik ben erachter gekomen dat niet alles wat je over jezelf denkt bijvoorbeeld waar is."
Leerling 3 havo
Haarlemmermeerlyceum

Module POSITIEVE PSYCHOLOGIE

Na het volgen van deze module:

  • weten leerlingen/studenten welke factoren invloed hebben op hun geluk;
  • begrijpen leerlingen/studenten dat tegenslagen bij het leven horen;
  • weten leerlingen/studenten dat gedachten geen waarheden zijn en hoe zij zelf hun gedachten kunnen beïnvloeden;

     

  • hebben leerlingen/studenten tools om de inzichten toe te passen in hun eigen leven.
"Soms best wel confronterend om te merken hoe je over dingen denkt, maar wel heel interessant."
Leerling 5VWO
College Hageveld.

Veelgestelde vragen over de modules

Hoe zijn de modules ingericht?

De leidraad van de psychologiemodules is wetenschappelijke kennis over psychologie die toepasbaar is binnen de belevingswereld van de leerling/student. Kennis en vaardigheden waar zij iets mee kunnen. Elke module bevat een presentatie met uitleg en actuele video’s rondom psychologische thema’s. Daarbij werken leerlingen/studenten in een werkboek, met actieve werkvormen, gericht op het toepassen van de kennis binnen hun eigen leefwereld. 

Uit hoeveel lesuur bestaat de module?
Elke module heeft maximaal 15 uur aan lesmateriaal en kan ingezet worden binnen de ruimte die jij als school hebt. De meeste scholen kiezen voor een blokuur gedurende 7 weken. 

Voor welke leerlingen of studenten zijn de modules geschikt?
De modules zijn geschikt voor alle leerlingen binnen het voortgezet onderwijs en mbo studenten. Aangezien er daarbinnen veel variatie is aan leeftijd en doelgroep, proberen wij de modules elke keer zo goed mogelijk te laten passen bij de belevingswereld van de leerlingen of studenten. Er bestaat een vaste basis, maar deze wordt geregeld iets aangepast om meer maatwerk te kunnen leveren.

Waar past het binnen het onderwijs?
Psychologie is nog geen onderdeel van het curriculum. Om die reden zijn de modules zo ingericht dat ze makkelijk aan te passen zijn binnen de ruimte die er binnen de school is. Zo kunnen de modules gegeven worden tijdens daltonuren, talenturen of werkcolleges, maar ook als extra masterclass of keuzemodule. Verder zijn er scholen die ervoor kiezen om de modules juist binnen filosofie, burgerschap of maatschappijleer te plaatsen. Afhankelijk van de ruimte die jij als school hebt, maken we het programma op maat. Mocht je het lastig vinden om te bepalen waar deze module zou passen binnen jouw onderwijs, neem dan vooral contact met ons op. We denken graag met je mee. 

Door wie worden de modules gegeven?
De modules worden verzorgd door trainers met een achtergrond in en/of affiniteit met psychologie. Onze trainers  worden door Psychologie in het Onderwijs getraind op hun didactische en pedagogische vaardigheden.

Wat is de investering?
Een lesuur kost €250,- euro en een blokuur €325,- euro. Voor dit bedrag wordt de module volledig verzorgd door een enthousiaste trainer. Daarbij wordt de module op maat gemaakt en krijgt elke leerling/student een persoonlijk werkboek.

Contact