ONDERSTEUNENDE TRAININGEN

Waar de keuzemodules ontwikkeld zijn als lessen vergelijkbaar met reguliere lessen, zijn de trainingen ontwikkeld om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden als zij dit nodig hebben. Leerlingen of studenten worden voor deze trainingen opgegeven door hun mentor of geven zichzelf op. De trainingen vinden individueel plaats of in groepsverband (maximaal 8 deelnemers per groep).

Het doel van deze trainingen is om de leerlingen en studenten te motiveren voor hun school of studie, hen veerkrachtiger te maken of ze te helpen met stress en prestatiedruk. 

training MOTIVATIE

Na deze training weten leerlingen/studenten:

 • wat ze nodig hebben om zichzelf te motiveren en hoe ze voor zichzelf motiverende en haalbare doelen stellen;
 • hoe ze om kunnen gaan met tegenslagen en hoe ze zich kunnen focussen op datgene waar ze invloed op hebben;
 • welke gedachten en overtuigingen het beste helpen bij het maken van huiswerk en het leren;
 • hoe ze het beste kunnen leren en wat een manier is die bij hen past.

TRAINING MENTALE VEERKRACHT

Na deze training weten leerlingen/studenten:

 • welke basisemoties er zijn en hoe zij deze bij zichzelf kunnen herkennen;
 • welke copingstrategieën er zijn, of ze tevreden zijn met hun eigen strategie en waar hun eigen invloed ligt;
 • welke waarden voor hen belangrijk zijn, hoe zij kunnen leven naar die waarden en of ze nu tevreden zijn met hoe zij hun leven leiden;
 • welke invloed hun gedachten en emoties hebben op hun gedrag en waar hun eigen invloed ligt;
 • hoe ze met meer compassie naar zichzelf en anderen kunnen kijken.

TRAINING STRESS REDUCTIE

Na deze training weten leerlingen/studenten:

 • wat stress voor hen betekent en hoe zij dit bij zichzelf kunnen herkennen;
 • welke situaties bij hen voor stress zorgen, bij welke situaties ze onderprikkeld raken en welke situaties ‘precies goed’ zijn.
 • van zichzelf welke eisen ze zichzelf allemaal opleggen en hoe die ontstaan;
 • wat ze kunnen doen om hun hoofd leeg en rustig te krijgen.
"Door de training ben ik weer gemotiveerd voor school. Ik vond het fijn dat wat we leerden ook echt vanuit de wetenschap kwam."
Leerling 3 VWO
Vituscollege

Veelgestelde vragen over de trainingen

Voor welke leerlingen/studenten is de motivatie & leren-leren training bedoeld?

 • Voor leerlingen/studenten die weinig motivatie voor school hebben.
 • Voor leerlingen/studenten die het lastig vinden om overzicht te houden of te plannen.
 • Voor leerlingen/studenten die niet goed weten hoe ze moeten leren.
 • Voor leerlingen/studenten die zichzelf beperken door hun eigen overtuigingen.

Voor welke leerlingen/studenten is de mentale veerkracht training bedoeld?

 • Voor leerlingen/studenten die snel uit het veld geslagen zijn.
 • Voor leerlingen/studenten die oorzaken buiten zichzelf zoeken.
 • Voor leerlingen/studenten die moeite hebben met hun eigen gevoelens, gedachten en gedrag.

Voor welke leerlingen/studenten is de stress reductie training bedoeld?

 • Voor leerlingen/studenten die moeite hebben met het reguleren van hun stress.
 • Voor leerlingen/studenten waarbij stress veel invloed heeft op hun schoolprestaties.
 • Voor leerlingen/studenten die zichzelf (te) veel druk opleggen.

Voor welke leerlingen/studenten is de training niet bedoeld?

 • Leerlingen/studenten die specifiek moeite hebben met een bepaald vak.
 • Leerlingen/studenten die op zoek zijn naar huiswerkbegeleiding.

Met welke thema’s gaan we aan de slag bij de motivatie & leren-leren training?

 • Motivatie en doelen;
 • Plannen en focus;
 • Omgaan met tegenslagen;
 • Groeimindset. 

Met welke thema’s gaan we aan de slag bij de mentale veerkracht training?

 • Emoties;
 • Copingstijlen;
 • Cirkel van invloed;
 • Waarden;
 • Invloed van emoties en gedachten op gedrag;
 • Compassie & dankbaarheid.

Met welke thema’s gaan we aan de slag bij de stress reductie training?

 • De ontstaanswijze van stress;
 • Het herkennen van stress;
 • Het beïnvloeden van stress.

Krijgt de school een terugkoppeling over de deelnemende leerlingen/studenten?

 • De trainers zullen een korte terugkoppeling geven over hoe de leerling/student heeft deelgenomen (in de groep of in de 1-op-1 gesprekken).
 • Vanwege de privacy van de leerlingen/studenten wordt er niet inhoudelijk ingegaan op hun deelname.

Hoe ziet de training er praktisch uit? 
Alle drie de trainingen kunnen zowel plaatsvinden in groepsverband (fysiek/online) als individueel (online).

Groepstraining: 

 • De training vindt 1 keer per week plaats en duurt 1,5 tot 2 uur per keer.
 • De training duurt 4 tot 6 weken.
 • Leerlingen/studenten werken in een persoonlijk werkboek.
 • Een groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers, zodat we voldoende aandacht kunnen bieden.
 • De training wordt gegeven door een enthousiaste trainer van Psychologie in het Onderwijs.
 • De trainingen vinden plaats op school.

Individuele training

 • Het coachgesprek vindt 1 keer per week plaats en duurt 30 minuten per keer. 
 • De training duurt 5 tot 6 weken.
 • De leerlingen/studenten krijgen per training een video en een werkblad opgestuurd. 
 • Er is ruimte voor zaken die op dat moment spelen, los van de training. 
 • De training wordt gegeven door een enthousiaste trainer van Psychologie in het Onderwijs. Onze trainers hebben een achtergrond in psychologie, maar zijn geen GZ-psychologen. 
 • De training vindt online plaats via Teams.

Wat is de investering? 

 • Groepstraining: €1500,- euro per groep.
 • Individuele training: €250,- euro per deelnemer.

Contact