TRAINING MOTIVATIE & LEREN LEREN

Na deze training weten leerlingen:

 • wat ze nodig hebben om zichzelf te motiveren en hoe ze voor zichzelf motiverende en haalbare doelen stellen;

 • hoe ze om kunnen gaan met tegenslagen en hoe ze zich kunnen focussen op datgene waar ze invloed op hebben;

 • welke gedachten en overtuigingen het beste helpen bij het maken van huiswerk en het leren;  

 • hoe ze het beste kunnen leren en wat een manier is die bij hen past.
"Door de training ben ik weer gemotiveerd voor school. Ik vond het fijn dat wat we leerden ook echt vanuit de wetenschap kwam."
Leerling 3 VWO
Vituscollege

Veelgestelde vragen over de module

Wat is het doel van de training?
In 5 weken zorgen we ervoor dat leerlingen weer motivatie hebben om met focus aan de slag gaan met hun schoolwerk! 

Voor welke leerlingen is de training bedoeld?

 • Leerlingen die weinig motivatie voor school hebben.
 • Leerlingen die het lastig vinden om overzicht te houden of te plannen.
 • Leerlingen die niet goed weten hoe ze moeten leren.
 • Leerlingen die zichzelf beperken door hun eigen overtuigingen.

Voor welke leerlingen is de training niet bedoeld?

 • Leerlingen die specifiek moeite hebben met een bepaald vak.
 • Leerlingen die op zoek zijn naar huiswerkbegeleiding.

Met welke thema’s gaan we aan de slag?

 • Motivatie en doelen;
 • Plannen en focus;
 • Omgaan met tegenslagen;
 • Groeimindset. 

Hoe ziet de training er praktisch uit? 
De training kan zowel plaatsvinden in groepsverband (fysiek/online) als individueel (online).

Groepstraining: 

 • De training vindt 1 keer per week plaats en duurt 1,5 tot 2 uur.
 • De training duurt 5 weken.
 • Leerlingen werken in een persoonlijk werkboek.
 • Een groep bestaat uit maximaal 8 leerlingen, zodat we voldoende aandacht kunnen bieden.
 • De training wordt gegeven door een enthousiaste psycholoog van Psychologie in het Onderwijs.
 • De trainingen vinden plaats op school.

Individuele training

 • Het coachgesprek vindt 1keer per week plaats en duurt 30 minuten. 
 • De training duurt 5 weken.
 • De leerlingen krijgen per training een video en een werkblad opgestuurd. 
 • Er is ook ruimte voor dingen die op dat moment spelen, los van de training. 
 • De training wordt gegeven door een enthousiaste trainer van Psychologie in het Onderwijs. Onze trainers hebben een achtergrond in psychologie maar zijn geen GZ-psychologen. 
 • De training vindt online plaats via Teams.

Wat is de investering? 

 • Groepstraining: €1500,- euro per groep.
 • Individuele training: €250,- euro per leerling.1,

Contact