THEMA OUDERAVONDEN

Psychologische thema’s als motivatie en omgaan met tegenslagen beperken zich niet tot het schoolgebouw. Juist niet. Als ouder kun je hier voor je kind een belangrijke rol in spelen. Het begint in ieder geval bij bewustwording en kennis over deze thema’s. Hierbij kan een theoretisch kader helpend zijn. We geven ouders tips en tools mee om het gesprek met hun kind aan te gaan over deze thema’s. 

De thema ouderavonden zijn vaak ondersteunend aan workshops voor docenten en leerlingen. Zo spreekt iedereen dezelfde taal. 

"We kijken terug op een zeer geslaagde ouderbijeenkomst als start van een mooi traject."
Bas van Houte
Afdelingsleider 4,5,6 Penta Scala Rietvelden

OUDERAVOND | MOTIVATIE VAN LEERLINGEN

Tijdens de ouderavond over motivatie bespreken het theoretisch kader van Ryan en Deci en gaan we in op de volgende punten:

 • wat het verschil is tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie en waarom dit belangrijk is;
 • wat leerlingen nodig hebben om gemotiveerd te zijn en hoe je dit als ouder toe kunt passen in je lessen en taalgebruik;
 • hoe jouw gedrag en overtuigingen invloed hebben op de motivatie van jouw kind;
 • waarom kinderen vaak wel weer even gemotiveerd raken, maar bij de eerste tegenslag hun motivatie direct weer kwijt zijn. Én wat je hieraan kan doen!
 • wat het nut is van doelen stellen die motiveren en hoe je jouw kind hierbij helpt.

OUDERAVOND | OMGAAN MET TEGENSLAGEN

Tijdens de ouderavond over omgaan met tegenslagen bespreken we met ouders de volgende punten: 

 • waarom het belangrijk is om ruimte te geven aan emoties en hoe je dat kunt doen;
 • hoe je jouw kind kunt helpen om zichzelf niet te veroordelen;
 • wat helpende strategieën zijn om om te gaan met tegenslagen;
 • om met kinderen te kijken naar waar ze wél invloed op hebben (cirkel van invloed);
 • hoe je leerlingen bewust maakt van hun overtuigingen en hoe ze deze kunnen veranderen;
 • hoe het helpt om te oefenen in dankbaarheid en te kijken naar wat er wél goed gaat;
 • hoe je hierin zelf het goede voorbeeld kunt geven en je kwetsbaar op kunt stellen.

INVESTERING

Inspiratiesessie
In de inspiratiesessie delen we de belangrijkste inzichten over de motivatie en/of omgaan met tegenslagen. Zodat leerlingen, docenten en ouders dezelfde taal spreken. 

Duur: 1 uur
Investering: €750,- euro (exclusief BTW). 

Psychologie bij jou op school?

Klinkt dit interessant? Neem contact op via onderstaand formulier of mail naar info@psychologieinhetonderwijs.nl