fbpx

Ondanks dat het onderwijs al steeds afwisselender wordt ingericht, ontbreekt psychologie nog. Met Psychologie in het Onderwijs verzorg ik modules psychologie op middelbare scholen om het mentale welzijn en bewustzijn van leerlingen te vergroten.

Gun jouw leerlingen daarom basiskennis psychologie, zodat ze grip krijgen op hun gedachten, gevoelens en gedrag.

Psychologie in het Onderwijs biedt mogelijkheden binnen de ruimte en behoefte die jouw school heeft. Dit kan zijn door middel van keuzemodules of ruimte binnen reguliere vakken, maar ook door middel van ondersteunende trainingen voor leerlingen of themadagen. De modules zijn geschikt voor leerlingen tussen de 12 en 20, waarbij we onderscheid maken tussen vmbo onderbouw, vmbo bovenbouw, havo-vwo onderbouw, havo-vwo bovenbouw en mbo 1-2 en mbo 3-4. 

KEUZEMODULES VOOR LEERLINGen

De 8-weekse modules zijn een combinatie van theorie en ervaringsgerichte oefeningen en hebben als doel om leerlingen bewuster te laten zijn van hun eigen overtuigingen, gedachten en gedrag. Klik op de modules voor meer informatie! 

Ondersteunende TRaININGEN VOOR LEERLINGEN

Voor welke leerlingen is de training bedoeld?

  • Leerlingen die weinig motivatie voor school hebben.
  • Leerlingen die het lastig vinden om overzicht te houden of te plannen.
  • Leerlingen die niet goed weten hoe ze moeten leren.
  • Leerlingen die zichzelf beperken door hun eigen overtuigingen.

WAAR BINNEN HET ONDERWIJS PAST PSYCHOLOGIE?

Je kunt de module Psychologie binnen het voortgezet onderwijs aanbieden binnen talent- of daltonuren, als masterclass binnen keuzevakken of als toevoeging aan het reguliere programma van bijvoorbeeld vakken als filosofie of burgerschap. 

Binnen het mbo zou het programma aansluiten als onderdeel van loopbaanoriëntatie en/of burgerschap. Ook binnen de keuzedelen zou het passen bij als toevoeging/onderdeel van Ondernemend gedrag of Interculturele diversiteit. 

Het is mogelijk een dag of dagdelen Psychologie aan te bieden als project. Deze themadag kan worden ingestoken als introductie in het vakgebied psychologie, bijvoorbeeld als onderdeel van loopbaanoriëntatie, of specifiek gericht op thema’s als zelfbeeld, discriminatie, groepsgedrag of geluk.

CONTACT