PSYCHO-EDUCATIE VOOR LEERLINGEN (VO & MBO)

Om het mentaal welzijn van leerlingen te vergroten kijken we op drie niveaus. Direct aan de leerling (individueel niveau), omgevingsniveau (ouders en docenten ) en het systeem. Op individueel niveau geven we kennis op het gebied van mentaal welzijn, door educatie te geven over o.a. motivatie, gedachten, copingstijlen, stress, zelfbeeld. Deze thema’s dragen bij aan meer veerkrachtige en gemotiveerde leerlingen.

We bieden verschillende manieren aan om basiskennis psychologie beschikbaar te maken voor jouw leerlingen of studenten. Zo geven we keuzemodules psychologie voor leerlingen die daarin geïnteresseerd zijn, motivatietrainingen voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben en workshops voor hele klassen. 

ONS AANBOD

WORKSHOPS VOOR GROEPEN 

Deze workshops zijn geschikt voor alle leerlingen. Op een toegankelijke manier maken deze workshops leerlingen meer bewust van hun gedachten en gedrag. Tegelijkertijd werken we tijdens deze workshops aan de onderlinge verbinding. Deze workshops geven we samen met een mentor, zodat er na de workshops een mogelijkheid is om hierop verder te gaan. 

Wij geven workshops op het gebied van: 

 • motivatie en doelen;
 • plannen, focus en stress 
 • omgaan met tegenslagen;
 • verbinding en kwetsbaarheid
 • zelfbeeld en identiteit

Elke workshop duurt ongeveer 1,5 uur en is flexibel in te zetten binnen de mogelijkheden van jouw school.

INFORMATIEBIJEENKOMST OUDERS/DOCENTEN

Aanvullend aan deze workshops bieden we graag een informatiebijeenkomst aan voor ouders en docenten. Op deze manier kan iedereen dezelfde taal spreken en weet de directe omgeving van de leerlingen waar zij mee aan de slag zijn geweest en op welke manier zij hier het beste ondersteunend in kunnen zijn. 

Keuzemodules Sociale psychologie & Positieve psychologie

Naast eenmalige workshops, bieden wij ook twee keuzemodules aan.

Sociale psychologie
De keuzemodule Sociale psychologie is bedoeld als keuzevak, waarbij we een maximum hanteren van 20 leerlingen per groep. Tijdens deze module worden onder andere de volgende thema’s behandeld:

 • zelfbeeld en identiteit;
 • denkfouten;
 • vooroordelen;
 • groepsgedrag.

Na deze workshop zijn leerlingen zich meer bewust van de manier waarop ze naar zichzelf en naar anderen kijken. 

Positieve psychologie
De keuzemodule Positieve psychologie is bedoeld als keuzevak, waarbij we een maximum hanteren van 20 leerlingen per groep. Tijdens deze module worden onder andere de volgende thema’s behandeld:

 • wetenschap van geluk;
 • veerkracht;
 • invloed van gedachten.

Na deze workshop zijn leerlingen zich meer bewust van de invloed die ze hebben op hun eigen geluk (en de invloed die ze niet hebben). 

Motivatietraining

De motivatietraining is een training voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van motivatie. De training wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 8 leerlingen. Tijdens de coronaperiode geven we ook individuele motivatietrainingen, waarbij leerlingen de mogelijkheid hebben om gedurende 5 weken elke week een half uur individuele coaching te krijgen. Deze coaching wordt persoonlijk afgestemd en heeft betrekking op het gebied waar de behoefte van de leerling ligt.

Tijdens de motivatietraining worden onder andere de volgende thema’s behandeld:

 • situatieschets en doelen;
 • motivatie;
 • plannen;
 • focus;
 • omgaan met tegenslagen.

Training Mentale veerkracht

De training mentale veerkracht is een 6-weekse training bedoeld voor leerlingen die op dit moment moeite hebben om veerkrachtig om te gaan met de wereld om hen heen. Een leerling hoeft niet van te voren te weten waar hij/zij precies behoefte aan heeft, dat kan hij/zij samen met de coach uitzoeken. De training is niet bedoeld voor vakinhoudelijke vraagstukken, huiswerkbegeleiding of een dermate vorm van problematiek waar GGZ noodzakelijk is. 

De thema’s die aan bod komen in de training zijn: 

 • Emoties, waarom hebben we ze en welke herken je?
  Copingstijlen & cirkel van invloed, hoe ga jij om met een tegenslag?
 • Waarden, wat is belangrijk voor je?
 • Levenswiel, ben je tevreden over hoe je je leven leidt?
 • Gedachten, ben je je bewust van (de invloed van) je gedachte en welke wil je veel of juist weinig aandacht geven?
 • Zelfliefde & dankbaarheid, waar ben je dankbaar voor en wat gun je jezelf?

 

"Best wel confronterend hoe je over dingen denkt, maar wel heel interessant."
Leerling 5 VWO
Atheneum College Hageveld

Contact