In de mentorlessen

Het mentorprogramma is speciaal ontwikkeld om te laten passen in de mentorlessen. Deze onderstaande thema’s kunnen we geven in een mentorles van 45 tot 60 minuten, het liefste in samenwerking met de mentor. De mentor hoeft de inhoud niet voor te bereiden, maar is wel actief betrokken bij de lessen. Hierdoor weet de mentor wat er speelt in de klas, hoe de leerlingen/studenten reageren op de thema’s en is er de mogelijkheid om hierna er zelf verder op in te gaan. 

Mentorprogramma

Zelfbeeld en identiteit & leven volgens je waarden

Jezelf kunnen zijn in een omgeving die bij je past. Waar als kind de wereld nog relatief klein was, wordt deze tijdens de puberteit in een snel tempo vergroot. Hoe blijf je jezelf, met al die leeftijdgenoten om je heen, de verwachtingen van je ouders en de invloed van social media? Tijdens de bijeenkomst ‘Zelfbeeld en identiteit’ gaan leerlingen aan de slag met dit thema. Ze brengen in kaart welke verschillende rollen ze allemaal vervullen en hoe ze hierbinnen toch zichzelf kunnen blijven, ze onderzoeken hun eigen persoonlijkheid en zelfbeeld én bepalen wat voor hen nu echt belangrijk is: welke waarden hebben ze?

Talentontwikkeling
Het gevoel hebben dat je eigenlijk nergens écht goed in bent. Veel jongeren hebben deze gedachte. Niet bepaald motiverend. Om ergens goed in te zijn, moet je eerst wel weten waar je kwaliteiten liggen. De vraag is of ze daar al eens echt stil bij hebben gestaan en verder denken dan dat ze goed zijn in school of een sport. Tijdens de bijeenkomst ‘Talentontwikkeling’ ontdekken leerlingen door middel van spelvormen waar hun kwaliteiten én die van anderen liggen. Daarnaast bepalen ze doelen waar ze naartoe willen werken, gebaseerd op wat voor hen belangrijk is en krijgen ze de tools om naar de doelen toe te werken. 

Motivatie
Veel jongeren kampen met problemen rondom motivatie. Tijdens de les over motivatie worden de eerste stappen gezet richting het verminderen van dit probleem. Waar droom je van? En wat is er nodig om dat te bereiken? Leerlingen leren wat zij zelf kunnen doen om meer motivatie te ervaren en te behouden. Ze staan stil bij wat zij nodig hebben en hoe ze dit kunnen integreren in hun leven. 

Mindset & optimisme

Tijdens de bijeenkomst ‘Mindset & optimisme’ wordt er aandacht besteed aan welk effect gedachten (zoals hoge verwachtingen of juist te lage verwachtingen) hebben op gedrag, hoe mindset gevormd wordt en welke mindset een positief effect heeft op gedrag. Leerlingen onderzoeken welke mindset zij herkennen bij zichzelf en of deze hen helpt of juist niet. Ze leren dat het noodzakelijk is om uit hun comfortzone te stappen, als ze iets willen leren. En dat dat nooit gepaard gaat zonder discomfort, in de vorm van niet-helpende gedachten. De bijeenkomst helpt leerlingen zich bewust te worden van hun gedachten en dat ze een keuze hebben in welke gedachten ze de meeste aandacht geven.

Verbinding & hulp vragen
Verbinding lijkt vaak vanzelfsprekender dan het eigenlijk is. Verbinding met jezelf en anderen bestaat namelijk niet zonder kwetsbaarheid, vertrouwen en (soms wat) ruzie. Tijdens de bijeenkomst ‘Verbinding’ wordt aandacht besteed aan waarom de mensen om ons heen zo belangrijk zijn en waarom voor de meeste mensen verbinding moeilijk is. Leerlingen leren welke emoties er zijn en waarom het zo krachtig en belangrijk is om je emoties te delen met anderen. Er wordt openlijk gesproken over kwetsbaarheid, vertrouwen en om hulp vragen, waarbij er ruimte is om ervaringen te delen. Tot slot kijken leerlingen naar hun relaties en wat de oorsprong kan zijn van irritaties en ruzies. De bijeenkomst creëert veiligheid en vertrouwen in een groep, waarna leerlingen zich makkelijker op durven te stellen. 

Groepsdynamiek
Zo lang er geen veiligheid heerst binnen een groep en er een negatieve groepsnorm bestaat, zal een groep nooit naar behoren functioneren. Ook een groep met leerlingen niet. Tijdens de bijeenkomst ‘Groepsdynamiek’ leren leerlingen waarom groepen zo nuttig zijn, maar ook wat de gevaren van een groep zijn. Hoe komt het dat mensen zo beïnvloedbaar zijn? En hoe kun je dan alsnog jezelf blijven binnen een groep? De leerlingen gaan aan de slag met een ‘groepsstatement’, waarin ze samen de nieuwe normen en waarden van de groep bepalen. 

Stress & prestatiedruk
Stress, een van de grootste oorzaken van de mentale problemen bij jongeren. Terwijl stress een hele nuttige en belangrijke functie heeft. Tijdens de bijeenkomst ‘Stress & prestatiedruk’ leren leerlingen welke vormen stress heeft, welk effect stress op je kan hebben (lichamelijk en fysiek) en onderzoeken leerlingen waar zij stress van krijgen. De maatschappij en huidige prestatiedruk wordt besproken en er is ruimte voor de leerlingen waarin zij kunnen aangeven wat dit met hen doet. Ze gaan bij zichzelf na welke signalen hun lichaam geeft, waarna ze stress makkelijker kunnen herkennen. Daarnaast krijgen ze tools aangereikt om op momenten van stress rustig te blijven en hun gedachten op dat moment te sturen.

Veerkracht
Veerkracht is een grote beschermende factor voor onder andere prestatiedruk en stress, problemen waar veel jongeren mee kampen. Hoe houd je je staande tijdens een tegenslag in je leven? Tijdens de bijeenkomst ‘Veerkracht’ leren leerlingen waar hun invloed wel én niet ligt. Ze onderzoeken welke emoties zij voelen tijdens een tegenslag en leren om empathie te hebben voor als andere mensen dit anders ervaren. Daarnaast worden ze zich bewust van hun eigen coping strategie en dat er andere mogelijke strategieën zijn. Tot slot gaan leerlingen aan de slag met hun eigen gedachten en overtuigingen. Ze stellen deze ter discussie en worden zich bewust van de invloed hiervan. 

Focus en plannen
De focus vinden voor bijvoorbeeld schoolwerk én deze behouden is voor veel jongeren moeilijk. Tijdens de bijeenkomst ‘Focus en plannen’ krijgen leerlingen inzicht in waarom focussen soms zo lastig is. Daarbij krijgen ze praktische tools aangereikt, zodat ze hier zelf verandering in kunnen aanbrengen. Vervolgens gaan leerlingen aan de slag met hun planning. Hoe maak je deze overzichtelijk en wat is er nodig om je te houden aan je planning? Na de bijeenkomst hebben leerlingen haalbare doelen opgesteld en zijn ze bekend met verschillende psychologische technieken die hen helpen om zich focussen en te concentreren

Deel deze pagina

WhatsApp
Email