Voor ouders

Ouderbijeenkomsten

Psychologische thema’s als motivatie en omgaan met tegenslagen beperken zich niet tot het schoolgebouw. Juist niet. Als ouder kun je hier voor je kind een belangrijke rol in spelen. Het begint in ieder geval bij bewustwording en kennis over deze thema’s. Hierbij kan een theoretisch kader helpend zijn. We geven ouders tips en tools mee om het gesprek met hun kind aan te gaan over deze thema’s. 

De ouderbijeenkomsten zijn vaak ondersteunend aan workshops voor docenten en leerlingen. Zo spreekt iedereen dezelfde taal. 

 

Thema-avond Motivatie

Tijdens de ouderbijeenkomst over motivatie bespreken we het theoretisch kader van Ryan en Deci en gaan we in op de volgende punten:

 • wat het verschil is tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie en waarom dit belangrijk is;
 • wat leerlingen/studenten nodig hebben om gemotiveerd te zijn en hoe ouders dit kunnen toepassen;
 • hoe ook het gedrag en overtuigingen van ouders van invloed kunnen zijn op de motivatie van hun kind;
 • waarom leerlingen/studenten vaak wel weer even gemotiveerd raken, maar bij de eerste tegenslag hun motivatie direct weer kwijt zijn. Én wat ouders hieraan kunnen doen!
 • wat het nut is van doelen stellen die motiveren en hoe ouders hun kind hierbij kunnen helpen.

Thema-avond Omgaan met tegenslagen

Tijdens de ouderbijeenkomst over omgaan met tegenslagen bespreken we met ouders de volgende punten: 

 • waarom het belangrijk is om ruimte te geven aan emoties en hoe ouders dat kunnen doen;
 • hoe ouders hun kind kunt helpen om zichzelf niet te veroordelen op wat ze voelen of denken;
 • wat helpende strategieën zijn om om te gaan met tegenslagen;
 • hoe ouders met hun kind kunnen kijken naar waar ze wél invloed op hebben (cirkel van invloed);
 • hoe ouders hun kind bewust kunnen maken van hun overtuigingen en hoe ze deze kunnen veranderen;
 • hoe het helpt om te oefenen in dankbaarheid en te kijken naar wat er wél goed gaat;
 • hoe ouders hierin zelf het goede voorbeeld kunnen geven, waaronder zich kwetsbaar kunnen op.