VOOR LEERLINGEN (PO, VO & MBO)

Psycho-educatie voor leerlingen

Om het mentaal welzijn van leerlingen te vergroten kijken we op drie niveaus. Direct aan de leerling (individueel niveau), omgevingsniveau (ouders en docenten ) en het systeem. Op individueel niveau geven we kennis op het gebied van mentaal welzijn, door educatie te geven over o.a. motivatie, gedachten, copingstijlen, stress, zelfbeeld. Deze thema’s dragen bij aan meer veerkrachtige en gemotiveerde leerlingen.

We bieden verschillende manieren aan om basiskennis psychologie beschikbaar te maken voor jouw leerlingen of studenten. Zo geven we keuzemodules psychologie voor leerlingen die daarin geïnteresseerd zijn, motivatietrainingen voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben en workshops voor hele klassen.

Ons aanbod

Workshops voor groepen

Deze workshops zijn geschikt voor alle leerlingen. Op een toegankelijke manier maken deze workshops leerlingen meer bewust van hun gedachten en gedrag. Tegelijkertijd werken we tijdens deze workshops aan de onderlinge verbinding. Deze workshops geven we samen met een mentor, zodat er na de workshops een mogelijkheid is om hierop verder te gaan.

Keuzemodules Sociale psychologie & Positieve psychologie

Naast eenmalige workshops, bieden wij ook twee keuzemodules aan.

Sociale psychologie
De keuzemodule Sociale psychologie is bedoeld als keuzevak, waarbij we een maximum hanteren van 20 leerlingen per groep. Tijdens deze module worden onder andere de volgende thema’s behandeld.

Ondersteunende trainingen

Deze trainingen zijn geschikt voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. Leerlingen of studenten worden voor deze trainingen opgegeven door hun mentor of geven zichzelf op. De trainingen vinden individueel plaats of in groepsverband (maximaal 8 deelnemers per groep). Deze trainingen vinden wekelijks plaats gedurende 5 of 6 weken. 

Keuzestress

Ja, ik vind het interessant maar ik wil graag persoonlijk contact met iemand die mij verder kan helpen.