Webinar Aanbod

Twee succesverhalen: MBO Rijnland & VMBO De Meerpaal delen hun ervaringen over preventief werken aan mentaal welzijn

In de afgelopen 5 jaar hebben we met ruim 150 scholen samengewerkt. We normaliseren gesprekken over gevoelens, gedachten en emoties in de klas, geven leerlingen psychologische basiskennis en leren ze vaardigheden waarmee zij regie kunnen nemen in het realiseren en behouden van mentaal welzijn. Dat werkt, maar is ook best spannend en soms kwetsbaar. Het vraagt om een optimale samenwerking tussen de school, trainer en Psychologie in het Onderwijs. Hoe je dat doet en wat daarvoor nodig is, dat behandelen we in dit webinar. In de komende twee webinars lichten we twee samenwerkingen uit:

 • 10 juni om 20.00u met Irma Vos van MBO Rijnland 
 • 12 juni om 15.30u met Richard Radder van De Meerpaal 

Daarnaast nemen we je mee in wat wij volgend schooljaar nog voor je kunnen betekenen. 

Samenwerking met De Meerpaal

De Meerpaal heeft ervoor gekozen om voor de brugklassen een jaar lang een lesuur Psychologie in het Onderwijs in te roosteren. Bij deze lessen is altijd een mentor aanwezig, hierdoor leert de mentor de leerlingen nog beter kennen, wordt er gewerkt aan groepsvorming en krijgen de eerstejaars tools aangereikt die ze de rest van hun periode op de Meerpaal en daarna in kunnen zetten. Denk hierbij aan het leren omgaan met stress en prestatiedruk, het vormen van identiteit en zelfbeeld en sociale vaardigheden die helpen bij groepsvorming.

Irma Vos van MBO Rijnland

Samenwerking met MBO Rijnland

In de afgelopen jaren hebben we op verschillende manieren samengewerkt met het MBO Rijnland. Waar het in het begin vooral losse workshops waren, is er vorig jaar gekozen om verschillende reeksen te doen bij verschillende opleidingen. Vanaf dit jaar heeft het MBO Rijnland ervoor gekozen om docenten te trainen zodat zij zelf aan de slag kunnen met het preventief werken aan mentaal welzijn. Voor kwetsbare MBO studenten is dit erg van belang, aldus het MBO Rijnland.

In dit webinar delen we:

 • Waar je rekening mee moet houden als je het gesprek wil openen over mentale gezondheid in de klas.
 • Ervaringen van een schoolleider over het inzetten van psychologie in hun onderwijs. Bijvoorbeeld: wat zijn de gevolgen voor het onderwijs (relatie mentor – leerling, bijvoorbeeld in gesprekken), welke verschillen merk je bij leerlingen, wat kan je plussen op je reguliere onderwijs, wat levert het jou en je team op? 
 • Wat wij voor jou kunnen betekenen volgend schooljaar en waar je rekening mee moet houden.

Voor wie is dit webinar?

 • Schoolleiders: afdelingsleiders, rectoren, conrectoren, teamleiders, zorgcoördinatoren, mentoren en docenten.

Psychologie bij jouw op school? Dit levert het je op:

 • Leerlingen leren dat ze invloed hebben op hun gedachten, gevoelens en gedrag.
 • Ze krijgen tools om zichzelf staande te houden in onze (prestatie)maatschappij.
 • Ze leren om milder te zijn tegenover zichzelf en anderen.
 • Ze begrijpen welke psychologische effecten van invloed zijn op ons gedrag. 
 • Ze ervaren dat ze niet de enige zijn met uitdagingen en dat tegenslagen bij het leven horen.

Wat zeggen andere scholen?

“Ik zie in onze examenklassen veel stress en prestatiedruk. Steeds vaker zie ik leerlingen met paniekaanvallen voor een toets. We kunnen dan nog wel meer bijles gaan aanbieden, maar daar zit het probleem niet. Ik wil mijn studenten helpen om beter om te gaan met hun eigen hoge verwachtingen en hoe ze hiermee om kunnen gaan.”

“Bij ons op school wil ik mijn leerlingen leren dat het niet alleen gaat over wiskunde en Nederlands. Ik wil mijn leerlingen ook leren over wat voor een mens wil je zijn in een veranderende maatschappij. Daar hebben ze denk ik meer aan in de toekomst. We weten tenslotte nu nog helemaal niet welke banen er zijn als onze leerlingen de arbeidsmarkt op gaan.”

Ben je erbij op 10 of 12 juni?